รับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2020

2020.07.07 - 2020.08.22

Click Here

ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2020

2020.07.07 - 2020.08.31

Click Here

ประกาศ

    คุณสามารถดูประกาศได้เมื่อเข้าสู่ระบบ

วีดีโอแนะนำ

마하나임바이블트레이닝센터

Mahanaim Cyber College?

ในปัจจุบันผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารได้บนโลกอินเตอร์เน็ต Mahanaim Cyber College ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะสอนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ไม่ยึดติดกับเวลาหรือสถานที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถฟังบรรยายข่าวประเสริฐที่ไหนก็ได้ทุกมุมทั่วโลก...

Go to Introduction>>